Sözlükte "denetim" ne demek?

1. Denetlemek eylemi, murakabe, kontroldenetim

Cümle içinde kullanımı

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.
- Anayasa

Denetim kelimesinin ingilizcesi

n. control, check, test, audit, review, superintendence, governance, discipline